Priyantha Udagedara, ‘Untitled I’, 2015, Saskia Fernando Gallery