Qian Jiahua, ‘Gap’, 2015, Hive Center for Contemporary Art