Qin Weihong, ‘Guardian of Beauty’, 2012, ART LEXÏNG

About Qin Weihong

Chinese, b. 1985, Shandong Province, China, based in Beijing, China