Qiu Shengxian, ‘情调160201/ Sentiment 160201’, 2016, Art Futures Group

About Qiu Shengxian

Chinese , b. 1955, China, based in Shanghai, China