Qiu Shengxian, ‘情调161030/ Sentiment 161030’, 2016, Art Futures Group

About Qiu Shengxian

Chinese , b. 1955, China, based in Shanghai, China