Qiu Zhijie, ‘30 Letters to Qiu Jiawa 给邱家瓦的三十封信’, 2009, The Metropolitan Museum of Art