Quan Handong, ‘#9 Mountain Oxen Series ’, 2007, Eisenhauer Gallery