Radek Szlaga, ‘Fumes’, 2014, LETO

About Radek Szlaga