Radhacharan Bagchi, ‘Bahadur Shah Ke Akhri Ayyam (The Last Days of Bahadur Shah Zafar)’, 1950s, Dag Modern