Rafał Gadowski, ‘Apples 13’, 2015, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels

Signature: Yes

Image rights: Gallery Katarzyna Napiórkowska Brussels | Warsaw

About Rafał Gadowski