Rafał Strent, ‘Stone canopy’, 1984, Gallery Katarzyna Napiorkowska | Warsaw & Brussels