Ragnar Kjartansson, ‘Burning House’, 2015, Copenhagen Contemporary