Rallou Panagiotou, ‘Transit 90's Platform’, 2016, Dio Horia

About Rallou Panagiotou

Greek, b. 1978, Athens, Greece, based in Athens, Glasgow, UK