Rannva Kunoy, ‘Casino Economy’, 2016, Nathalie Karg Gallery