Rashed Al Shashai, ‘Nawafed Arabiya’, 2017, Hafez Gallery

About Rashed Al Shashai

Saudi Arabian, b. 1977, Al Bahah Province, Saudi Arabia, based in Saudi Arabia