Rashed Al Shashai, ‘Short Cut’, 2015, Ayyam Gallery

About Rashed Al Shashai

Saudi Arabian, b. 1977, Al Bahah Province, Saudi Arabia, based in Saudi Arabia

Solo Shows