Ravi Zupa, ‘Bushido’, 2016, Hashimoto Contemporary