Ray Richardson, ‘Pastime Paradise’, 2016, Glasgow Print Studio