Reynier Leyva Novo, ‘Margin Notes No. 2 (Heroic Monkey)’, 2015, Lisa Sette Gallery