Richard Serra, ‘Level I’, 2008, Galería La Caja Negra