Robert Kalman, ‘Misael with Gia Monroe’, 2016, Soho Photo Gallery