Robert Szczerbowski, ‘a(xis)’, 2002, Pola Magnetyczne