Robert Szczerbowski, ‘Diptych part 1’, 2000-2001, Pola Magnetyczne