Robert Szczerbowski, ‘Diptych part 2’, 2000-2001, Pola Magnetyczne