Robert Szczerbowski, ‘Immortal’, 1998, Pola Magnetyczne