Robin Moyer, ‘Mao Zedong Statue, Changsha, Hunan, ChinaShot July 1986’, 2017, Pékin Fine Arts