Robin Moyer, ‘Mao Zedong Statue, Fuzhou, Fujian, ChinaShot March 1989’, 2017, Pékin Fine Arts