Roby Dwi Antono, ‘Sense of Aurora’, 2013, Srisasanti Syndicate