Roshanak Aminelahi, ‘Gordafarid’, 2017, Ayyam Gallery