Roshanak Aminelahi, ‘Sarv'e Chamaan’, 2017, Ayyam Gallery