Roshanak Aminelahi, ‘Tahmineh’, 2017, Ayyam Gallery