Roy Lichtenstein, ‘Reflections on Brushstrokes ’, 1990, Lyndsey Ingram