Roy Mordechay, ‘Leone’, 2015, Lepsien Art Foundation