Ruairiadh O’Connell, ‘CIRCUS CIRCUS’, 2014, TWO x TWO