Ruairiadh O’Connell, ‘Profiles in Custody: Pinkie’, 2017, Josh Lilley
Ruairiadh O’Connell, ‘Profiles in Custody: Pinkie’, 2017, Josh Lilley