Ruwan Prasanna, ‘Contemporary Realism XIII’, 2017, Saskia Fernando Gallery

About Ruwan Prasanna

Sri Lankan, b. 1980, based in Colombo, Western Province, Sri Lanka