Ryan Callis, ‘C'Mon Ride the Wild’, 2017, Edward Cella Art and Architecture