Sakurako Matsushima, ‘apsara’, 2014, Keiko Art International
Sakurako Matsushima, ‘apsara’, 2014, Keiko Art International
Sakurako Matsushima, ‘apsara’, 2014, Keiko Art International