Samah Shihadi, ‘Cactus’, 2016, Kiyan Art

Contemporary Art Platform

About Samah Shihadi

Palestinian, b. 1987, Sha'ab

Group Shows