Sara Campesan, ‘1400 Soiardo Bonetto’, 1974, TAG TheArtGallery