Sarah Taibah, ‘Strangers’, 2016, Hafez Gallery

About Sarah Taibah

Saudi Arabian, Jeddah, Makkah Province, Saudi Arabia, based in Jeddah, Makkah Province, Saudi Arabia