Satoko Nachi, ‘The Picture of Y’, 2016, Tomio Koyama Gallery