Satoshi YABUUCHI, ‘Akai enmusubi-no-jizo/ 赤い縁結びの地蔵’, 2016, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Akai enmusubi-no-jizo/ 赤い縁結びの地蔵’, 2016, Y's Gallery