Satoshi YABUUCHI, ‘Ebisu-doji Oofuguwo-tsuru / 恵比須童子 大富久を釣る’, 2011, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Ebisu-doji Oofuguwo-tsuru / 恵比須童子 大富久を釣る’, 2011, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Ebisu-doji Oofuguwo-tsuru / 恵比須童子 大富久を釣る’, 2011, Y's Gallery