Satoshi YABUUCHI, ‘Konezumi-kozou/ 小ねずみ小僧’, 2015, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Konezumi-kozou/ 小ねずみ小僧’, 2015, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Konezumi-kozou/ 小ねずみ小僧’, 2015, Y's Gallery