Satoshi YABUUCHI, ‘Satsuki-doji / 五月童子’, 2014, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Satsuki-doji / 五月童子’, 2014, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Satsuki-doji / 五月童子’, 2014, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Satsuki-doji / 五月童子’, 2014, Y's Gallery