Satoshi YABUUCHI, ‘Shusen-doji wa miteiru’, 2017, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Shusen-doji wa miteiru’, 2017, Y's Gallery
Satoshi YABUUCHI, ‘Shusen-doji wa miteiru’, 2017, Y's Gallery