Satsuki Shibuya, ‘Kome Kome’, 2016, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Kome Kome’, 2016, Tappan
Satsuki Shibuya, ‘Kome Kome’, 2016, Tappan