Sax Impey, ‘10° 53’1 S , 136° 12’2 E’, 2016, Anima-Mundi