Saya Moriyasu, ‘Smoke Mountain’, 2015, G. Gibson Gallery